Approved by AICTE, New Delhi and recognized by DTE, Mumbai.
    Affiliated to Shivaji University, Kolhapur(Third & Fourth Year) and Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University, Lonere(First & Second Year)

Electrical Engineering - Student's Association

Student's Association

EESA Committee 2017-18

President
VIJAY  KHOT B.E.
Vice-President
GAVADE PRAJAKTA T.E.
Treasurer
SHINDE AKSHAY B.E.
DEASI PRAJAKTA B.E.
ARTI PATIL B.E.
NARENDRA JANKAR B.E.
Event Coordinator
NALWADE GAURAV B.E.
KOLEKAR ANIKET B.E.
MAYURI TODKAR T.E.
SEEMA PATIL T.E.
Cultural Coordinator
AKASH DESAI B.E.
KADAM PRATIK B.E.
SAHIL JANBHALE T.E.
ANIKET PATIL T.E
SALIM NADAF B.E.
Sports Coordinator
KANASE DNYNESHWAR B.E.
KHADAKE VRUSHALI B.E.
VAIBHAV PATIL T.E.
SAURABH PATIL T.E.
Girls Coordinator
MULLA YASMIN B.E.
TODKAR MAYURI T.E.
SE Coordinators
RAHUL MISHRA S.E.