Accredited With 'B' Grade by NAAC
    Approved by AICTE, New Delhi and recognized by DTE, Mumbai.
    Affiliated to Shivaji University, Kolhapur(Third & Fourth Year) and Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University, Lonere(First & Second Year)

Electronics and Telecommunication Engineering - Students Achievements

Students Achievements

Academic Year

Name of Students

Rank

2015-16

Ms. Fatima M. Mulani

3rd

2015-16

Mr. Ganesh Y. Mali

7th

2016-17

Ms. Poonam V. Chavan

4th

2016-17

Ms. Nikita V. Kapase

6th

Academic Year Name of Students Rank
2015-16 Ms. Fatima M. Mulani 3rd
2015-16 Mr. Ganesh Y. Mali 7th
2016-17 Ms. Poonam V. Chavan 4th
2016-17 Ms. Nikita V. Kapase 6th
YEARWISE  FIRST THREE RANKRS FROM SE ETC
Academic Year FIRST TOPPER SECOND TOPPER THIRD TOPPER
Name of Candidate %
Marks
Name of Candidate %
Marks
Name of Candidate %
Marks
2017-18 Thorat Prajkta Prakash 68.63 Pawar Priyanka Ankush 66.44 Gurav Swapnali Sanjay 62.38
2016-17 Gaikwad Neha S. 72.50% Mulani Jainab M. 72.41% Sawant Shradhha A. 70.12%
2015-16 Mane Aboli A. 67% Patil Ashwini A. 65.13% More Amruta A. 64.10%
2014-15 Kavare Rasika R. 70.63% Chavan Poonam V. 69.57% Yadav Ankita R. 68.50%
YEARWISE  FIRST THREE RANKRS FROM TE ETC
Academic Year FIRST TOPPER SECOND TOPPER THIRD TOPPER
Name of Candidate %
Marks
Name of Candidate %
Marks
Name of Candidate %
Marks
2017-18 Mulani Jainab Mahamadhanif 73.56 Sawan Tshraddha Arjun 72.75 Thorat Vrushali Bhanudas 68.69
2016-17 Mane Aboli A. 70.50% More Amruta A. 67.06% Mali Supriya B. 65%
2015-16 Chavan Poonam V. 71.40% Kapse Niketa V. 69.75% Yadav Ankita R. 68.44%
2014-15 Mulani Fatima M. 73% Mali Ganesh Y. 70% Sawant Atul B. 68.40%
YEARWISE  FIRST THREE RANKRS FROM BE ETC
Academic Year FIRST TOPPER SECOND TOPPER THIRD TOPPER
Name of Candidate %
Marks
Name of Candidate %
Marks
Name of Candidate %
Marks
2017-18 MANE ABOLI  AVINASH 75.00 MAGAR PRIYANKA YUVRAJ 72.31 CHAVAN AISHWARYA AVINASH 72.13
2016-17 Chavan Poonam V. 79.18% Kapse Niketa V. 78.59% Yadav Ankita R. 77%
2015-16 Mulani Fatima M. 79.31% Mali Ganesh Y. 77.62% Sawant Atul B. 75%
2014-15 Patil Pushpmala B. 66.18% Mane Sayali B. 65.34% Kumbhar Pushpanjali R. 63.08%